กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านนวัตกรรมระดับประเทศอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านนวัตกรรมระดับประเทศอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

 

 

   วันนี้ (15 ธันวาคม 2557) เวลา 13.00 น. ดร. พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รมว.วท. เป็นประธานในการประชุมระดมสมองรังสรรค์นวัตกรรมประเทศไทย "Innovationeering Thailand" เพื่อร่วมสร้างยุทธศาสตร์นวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่แผนที่นำทางที่เป็นแผนงานต่างๆ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยใช้แนวความคิดเชิงระบบที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กลไกการปฏิบัติ ผู้สร้างสรรค์ ผู้สนับสนุน ผู้ประกอบการ และประชาสังคม ทั้งนี้ได้แสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อ “Innovation Policy Statements & Innovation Strategy: Thailand” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล


ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป