กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน GSK จัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" by GSK & NASA หวังสร้างแรงจูงใจขยายขีดความสามารถของมนุษย์

GSK จัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" by GSK & NASA หวังสร้างแรงจูงใจขยายขีดความสามารถของมนุษย์

พิมพ์ PDF

 
       วันนี้ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" โดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมกับ องค์การนาซา จัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลในการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้การศึกษาความสำเร็จของอดีตนักบินอวกาศที่มีโอกาสขึ้นไปเดินและสำรวจดวงจันทร์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว 
 
ดร.พิเชฐ กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของคนจะช่วยให้สังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของคำว่านวัตกรรม ในภาคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ประเทศที่สามารถไปได้ไกลคือ ประเทศที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สำหรับประเทศไทยต่อจากนี้  ไทยต้องก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมและก้าวข้ามไปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อให้คนไทยมีรายได้ ความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการวางแนวทางเพื่อที่จะสร้างรากฐานให้กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะยาวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมที่ GSK จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้และอยากลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป”
ดร.ศรัณย์  กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนหากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะสามารถทำในสิ่งนั้นได้ดีและมีความสุข ผมมีความสุขกับทำงานดาราศาสตร์และใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการคิดแบบมีเหตุผล ถ้าเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมประเทศเราจะพัฒนาได้มากขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องที่ดึงเด็กเข้ามาสนใจได้ง่ายด้วยตัวเองอยู่แล้ว รวมทั้งดาราศาสตร์ด้วย ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนอยู่ไกลตัว แต่จริงๆมันไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องของความสามารถของมนุษย์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีต่างๆนี้ได้”
นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  แกล็กโซสมิทไคล์น  (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GSK ร่วมกับองค์การนาซ่าจัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสัมผัสความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงจาก นายชาร์ลส์ ตุ๊ค  นักบินอวกาศอพอลโลที่ 16 ที่ได้ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 1972 ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เดินทางไปนอกโลก อาทิ การดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตประจำวันบนยานอวกาศ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้เห็นการก้าวข้ามศักยาพของมนุษย์ในมุมที่ต่างกันออกไป รวมทั้งการเปิดโลกการเรียนรู้และจุดประกายความคิดให้กับเยาวชน และผู้คนในสังคมให้เห็นความก้าวหน้าทางวิทยาสตร์ในหลายๆด้าน
 
ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้แสดงความยินดีโดยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ ด.ญ. มุนซีเราะ เจะบู และ ด.ญ. รอฟานา มาหะมะ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” จ.ปัตตานี เจ้าของผลงานประดิษฐ์เครื่องยิงรางรับน้ำยาง ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "นาชา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศของมนุษยชาติระดับโลก โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 
     

 

 

 
 

 เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป