กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ร่วมงานครบรอบสถาปนากองทัพประชาชนเวียดนาม ในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปี วันก่อตั้งกองทัพประชาชน

รมว.วท.ร่วมงานครบรอบสถาปนากองทัพประชาชนเวียดนาม ในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปี วันก่อตั้งกองทัพประชาชน

พิมพ์ PDF

            วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานครบรอบสถาปนากองทัพประชาชนเวียดนาม ในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปี วันก่อตั้งกองทัพประชาชนเวียดนาม

           กองทัพประชาชนได้รับการก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและนำโดยประธานโฮจิมห์ หลังการก่อตั้งมาเป็นเวลา 70 ปี กองทัพประชาชนได้เสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพรรคและประชาชนเวียดนาม ชัยชนะในสงครามช่วงชิงเอกราช การรวมประเทศเป็นเอกภาพ การปกป้องประเทศและการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศของกองทัพประชาชนเวียดนามมีความหมายอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ที่แจ่มจรัสของกองทัพเวียดนามที่มาจากประชาชนและต่อสู้เพื่อประชาชน พัฒนาเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญของกองทัพประชาชนเวียดนามในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา

 

        โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่มาร่วมงานได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้ขานรับเกียรติประวัติอันล้ำค่าของทหารรุ่นก่อนและแสดงความตั้งใจที่จะไม่ย่อท้อต่อความลำบากยากเข็น สร้างสรรค์ความสามัคคีและแข่งขันกันเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กองทัพที่เข้มแข็งในทุกด้าน สร้างสรรค์กองทัพแห่งประชาชนและปกป้องประเทศในสภาวการณ์ใหม่
 

 

ภาพข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป