"ก.วิทย์ฯ มอบ GISTDA จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยภาพถ่ายดาวเทียม"

พิมพ์

 
วันนี้ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา” (ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  พร้อมด้วย พลเอก.วิชิต สารทรานนท์ กรรมการบริหาร สทอภ. และประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 
 
 
ดร.พิเชฐ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยระบบสืบค้น (User-Friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถร่วมกิจกรรมโดย “ปักหมุด” ลงในแผนที่ของระบบ พร้อมทั้งสามารถ Upload รูปถ่ายและข้อความแห่งความประทับใจ หรือคำถวายพระพร ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4,447 โครงการ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคม การสื่อสารการศึกษา และสวัสดิการสังคม เป็นต้น
 
   
     กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายและผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติฯได้ตลอดทั้งเดือนโดยผ่านช่องทาง http://Royalproject.gistda.or.th หรือ Download App พิมพ์ Royalproject Gistda ในระบบ Android ผ่าน Play Store และ ios ผ่าน App Store ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ ,นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

 

Tags สทอภ - โครงการเทิดพระเกียรติ - ตามรอยพระบาท - พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)
» งาน Startup Thailand 2016 30 เมษายน 2559