กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา”

กิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา”

พิมพ์ PDF


         GISTDA จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา” (ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 

         กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 หรือ วันพ่อแห่งชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา” (ระบบภูมิสารสนเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยระบบสืบค้น (User-Friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถร่วมกิจกรรมโดย “ปักหมุด” ลงในแผนที่ของระบบเมื่อจากพื้นที่จริง พร้อมทั้งสามารถ Upload รูปถ่ายและข้อความแห่งความประทับใจ หรือคำถวายพระพร ได้อย่างง่ายดาย

 

         ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติฯ ได้ตลอดทั้งเดือนโดยผ่านช่องทาง http://royalproject.gistda.or.th/queenproj/

 


 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป