กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ซีเกทฯ วอนรัฐร่วมลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์แบบครบวงจร

ซีเกทฯ วอนรัฐร่วมลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์แบบครบวงจร

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเกทฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของฮาร์ดดิสก์ ยกระดับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย รวมถึงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ เพื่อนำไปสู่การผลิตฮาร์ดดิสก์แบบครบวงจรในอนาคต

      บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคประเภทหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำเร็จรูป มีการลงทุนในไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครราชสีมา โดย โรงงานซีเกทโคราช จังหวัดนครราชสีมา ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 มีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนหลักของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 3 ชนิด คือ  สไลเดอร์ หัวอ่าน-เขียนและชุดหัวอ่าน-เขียนสำเร็จรูป และการผลิตฮาร์ดไดรฟ์สำเร็จรูป ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิตหลังใหม่สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียนเพื่อให้เป็นบริษัทที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก

     นายเจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทย จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยยกระดับการศึกษาจากการร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และสร้างบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีศักยภาพและมีจำนวนช่างเทคนิคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ซึ่งบริษัทซีเกทฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์จากการดึงอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมทำโปรเจคโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทซีเกทฯ ในการกระจายความรู้ด้านงานวิจัย การสร้างกำลังคน โดยคาดว่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถประยุกต์และต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

     ทั้งนี้ บริษัทซีเกทฯ ได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนา สนับสนุนงบประมาณการทำงานวิจัย การกระจายความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ และขอให้สนับสนุนภาคเอกชนโดยแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.


 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป