ซีเกทฯ วอนรัฐร่วมลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์แบบครบวงจร

พิมพ์

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่านและบันทึกข้อมูล คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเกทฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของฮาร์ดดิสก์ ยกระดับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย รวมถึงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ เพื่อนำไปสู่การผลิตฮาร์ดดิสก์แบบครบวงจรในอนาคต

      บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคประเภทหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำเร็จรูป มีการลงทุนในไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครราชสีมา โดย โรงงานซีเกทโคราช จังหวัดนครราชสีมา ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 มีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนหลักของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 3 ชนิด คือ  สไลเดอร์ หัวอ่าน-เขียนและชุดหัวอ่าน-เขียนสำเร็จรูป และการผลิตฮาร์ดไดรฟ์สำเร็จรูป ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิตหลังใหม่สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียนเพื่อให้เป็นบริษัทที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก

     นายเจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทย จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยยกระดับการศึกษาจากการร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และสร้างบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีศักยภาพและมีจำนวนช่างเทคนิคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ซึ่งบริษัทซีเกทฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์จากการดึงอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมทำโปรเจคโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทซีเกทฯ ในการกระจายความรู้ด้านงานวิจัย การสร้างกำลังคน โดยคาดว่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถประยุกต์และต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

     ทั้งนี้ บริษัทซีเกทฯ ได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนา สนับสนุนงบประมาณการทำงานวิจัย การกระจายความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ และขอให้สนับสนุนภาคเอกชนโดยแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.


 
Tags ซีเกทฯ - โคราช - นครราชสีมา - ฮาร์ดิกส์ - จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯจ.นครราชสีมา"
» "เครื่องเคลือบกระจก " อีกหนึ่งผลงานงานความภูมิใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
» พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย
» "ก.วิทย์" โชว์เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด แยกสายพันธุ์ไก่ นำร่องไก่โคราช เพิ่มมูลค่าการตลาด
» ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มทส. อบจ. นครราชสีมา สร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน