กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว

มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว

พิมพ์ PDF

 

 

                   ในโอกาสที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. พร้อมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับจาก ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารแห่ง สปป.ลาว ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวลาว พร้อมด้วยบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่น น่ารัก สนุกสนาน สร้างความประทับใจแก่ผู้แทน วท. ฝ่ายไทยเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลต่อสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในการขับเคลื่อน วทน. ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะการนำ วทน. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ

 

 

 

 

 

 


ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป