มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว

พิมพ์

 

 

                   ในโอกาสที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. พร้อมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับจาก ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารแห่ง สปป.ลาว ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวลาว พร้อมด้วยบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่น น่ารัก สนุกสนาน สร้างความประทับใจแก่ผู้แทน วท. ฝ่ายไทยเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลต่อสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในการขับเคลื่อน วทน. ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะการนำ วทน. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ

 

 

 

 

 

 


ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
 

Tags มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว - ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - ความร่วมมือด้าน วทน.