กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุม รมว.วท.ไทย-ลาว ชื่นมื่น เน้นยกระดับเศรษฐกิจด้วย วทน. พร้อมก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน

ประชุม รมว.วท.ไทย-ลาว ชื่นมื่น เน้นยกระดับเศรษฐกิจด้วย วทน. พร้อมก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

 

        เวียงจันทร์ 28 พฤศจิกายน / ในโอกาสเข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน โดยครอบคลุม 14 สาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน และในวันที่ 27 พฤศจิกายน ได้มีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว 

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทยและ สปป.ลาว ได้แถลงถึงผลสำเร็จของการประชุม โดย ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทวิภาคีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ ชัดเจนและเป็นประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การฝึกอบรมนักศึกษาลาวสามารถวิจัยและเก็บรักษา ทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศตัวเองได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติด้านการศึกษาทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาวโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทำวิจัยร่วมกันด้านพลังงานทดแทน

         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะร่วมกันคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาวโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันทำวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน วางแผนและบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทำความร่วมมือในการจัดทำคลังข้อมูลข่าวสารชุมชนด้วยอิเลคทรอนิกส์ของประเทศ วิจัยและพัฒนาระบบภาษาไทยและลาว บริหารจัดการฐานข้อมูลจุลินทรีย์ เชื่อมต่อทั้งอาเซียนและเชื่อมโยงกับเครือข่ายภูมิภาคอื่นได้ การใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งท้องฟ้าจำลอง จัดทำความร่วมมือใช้ดาวเทียมสำรวจโลกโดยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำศูนย์ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมแห่งชาติ สร้างแผนความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ให้แนวทางการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวบริเวณชายแดน การสร้างศูนย์บำบัดสุขภาพโดยใช้ Stem Cell ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนนักวิชาการทั้งสองฝ่ายทางด้านความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ทางด้านรังสีนิวเคลียร์

      รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย มั่นใจว่า จากกรอบความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้ ความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนต่อไป

  

 

ข่าวโดย : ทีมงานโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป