กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรีลาวฝาก “พิเชฐ” ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมเสริมแกร่งอาเซียน

นายกรัฐมนตรีลาวฝาก “พิเชฐ” ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมเสริมแกร่งอาเซียน

พิมพ์ PDF

                    ณ ห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว / เมื่อเวลาเวลา 14.00 น. วันที 27 พฤศจิกายน 2557  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในฐานะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศในการวางแผนพื้นที่ภาคการเกษตรและอีกหลายสาขาวิชา ที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

            นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงขอฝากกระทรวงวิทยาศาสตร์ของไทยส่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน อาทิ เทคโนโลยีภูมิอากาศและสารสนเทศ ภาคส่วนของการเพิ่มผลผลิตทางการเษตร การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงที่เปรียบเหมือนสายเลือดของทั้งสองประเทศ ควรรักษาให้อยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ส่งมาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกอบรมบุคลากรของ สปป.ลาว รวมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง

              ด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพคล้ายคลึงกัน สามารถแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันวิจัย เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีความร่วมมือกับลาวอยู่แล้วคือการติดตั้งสถานีโทรมาตร การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดโซนนิ่งทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เกษตร ป่าไม้ และจะขยายความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากและยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศให้สูงขึ้น ตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้น

 

 
ข่าวโดย: ทีมงานโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป