กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ลาวยกไทยมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในภูมิภาคอาเซียน

ลาวยกไทยมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในภูมิภาคอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

    (ณ กรุงเวียงจันทน์ 27 พฤศจิกายน) รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว โดยมีนายมาลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และคณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศลาวให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุม 14 สาขา โดยที่ประชุมได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือในบางสาขาที่เริ่มมีมาก่อนหน้านี้ได้แก่ ความร่วมมือด้านมาตรวิทยา มาตรฐานและทดสอบ ความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีอวกาศ ระบบตรวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์

 

 

     รศ.ดร.วีรพงษ์ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับลาว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ความร่วมมือในระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

     ด้าน นายมาลัยทอง กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดทิศทางขอบเขตของการพัฒนาครอบคลุมทุกสาขาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในภูมิภาค สปป.ลาวเองก็มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เชื่อว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนหันมาสนใจมาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าของผลงานวิจัยต่าง ๆ ด้วย

 


 

ข่าวโดย: ทีมงานโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป