กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop”

TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop”

พิมพ์ PDF

TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop” เน้นพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของทั้งสองประเทศ

     เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมงาน  BioMalaysia & Bioeconomy Asia Pacific 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ University of Malaya Research Management and Innovation Complex  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
     การจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพหลักคือ Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp)  ที่ให้การสนับสนุนจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12  โดยเนื้อหาของปีนี้เน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรมการลงทุน และการสร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการ  มีการเปิดตัว Bioeconomy Transformation Program  (BTP) Annual Report  2014  ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  BPT  ที่เริ่มดำเนินการมาแล้วสองปีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  โดย เป้าหมายของ BTP คือการใช้ฐานชีวภาพเพิ่มรายได้ให้ประเทศ 48,000 ล้านริงกิต  สร้างงานได้  170,000 ตำแหน่ง และมีการลงทุน 50,000 ล้านริงกิต   ภายในปี 2020
     สำหรับไฮไลต์ของงานคือ พิธีการแลกเปลี่ยนข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Proposals) ของ BiotechCorp กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  6  หน่วยงาน โดยมี  YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak นายกรัฐมนตรี ของมาเลเซีย นวัตกรรม YB Datuk Ewon Ebin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ Professor Tan Sri Zakri Abdul Hamid  ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  BiotechCorp YBhg เป็นสักขีพยาน ซึ่ง TCELS เป็นหนึ่งใน 6 หน่วยงานที่แลกเปลี่ยน ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย  โดยมีนางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ TCELS เป็นผู้แทนร่วมลงนาม
     นางรัตนา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกรอบกว้างคือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  การจับคู่ธุรกิจของเครือข่ายของ TCELS และ BiotechCrop   แล้ว ยังเน้นด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างสองหน่วยงานด้วย
 
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

 

 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» กิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour Thailand) 18 มิถุนายน 2559
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559
» ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
» ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป