จิสด้า ร่วมจัดนิทรรศการระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” (NASA : A Human Adventure Exhibition)

พิมพ์

 

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” (NASA : A Human Adventure Exhibition) นิทรรศการที่รวบรวมสุดยอดเรื่องราวแห่งอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้เยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เปิดตัวในไทยเป็นแห่งแรกของอาเซียน เริ่ม 1 ธ.ค. 57 – 1 ก.พ. 58 ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
          สำหรับนิทรรศการในส่วนของจิสด้า นอกจากจะมีส่วนแนะนำภารกิจของจิสด้าแล้ว ยังมีนิทรรศการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม (Interactive Exhibition) เน้นการมีส่วนร่วม และสามารถค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความสนใจในการเรียนรู้ และศึกษาในความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ โดยการนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่ไม่ใช่มีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้น หากแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น อุณหภูมิ อากาศ น้ำ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ภายใต้แนวคิด Life in the Universe ซึ่งสามารถกระตุ้นจินตนาการ สัมผัสได้ถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีอวกาศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้น่าจดจำ เพื่อนำไปสู่ความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
          นอกจากนี้ภายในงาน จิสด้ายังได้เชิญ “พิรดา เตชะวิจิตร์” มาร่วมเล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่จะเดินทางขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเดินทางไปสู่อวกาศอย่างแท้จริงแบบเชิงลึกอีกด้วย
          อวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” (NASA - A HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION) เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ที่คนไทยไม่ควรพลาด ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 02 262 3838 หรือ www.thaiticketmajor.com
 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

Tags จิสด้า - GISTDA - นาซ่า - NASA - พิรดา เตชะวิจิตร์ - Exhibition
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» Spaec Inspirium อุทยานรังสรรค์นวตกรรมอวกาศ
» 5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA
» ค่านิยมของ GISTDA
» ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA
» พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA
» สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
» GSK จัดกิจกรรม "Pushing the Human Limits" by GSK & NASA หวังสร้างแรงจูงใจขยายขีดความสามารถของมนุษย์