กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เฟ้นหาแชมป์จัดรอบชิง สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

กระทรวงวิทย์ฯ เฟ้นหาแชมป์จัดรอบชิง สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

พิมพ์ PDF

    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (Research 2 Market: R2M 2014) ระดับประเทศ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขัน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์     โดยคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้

     โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค โดยได้ให้การสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ สำหรับการดำเนินแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ R2M ยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
     สำหรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรงภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ 

     ทั้งนี้ โครงการ R2M ได้ดำเนินการเริ่มจัดแข่งขันในระดับประเทศมาแล้ว 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ และในครั้งนี้ โครงการ R2M ได้จัดในระดับภูมิภาค โดยจัดครั้งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 ทีม ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่     31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคเหนือที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 ทีม และครั้งที่ 3 จัดที่ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมประสานสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคใต้ที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ทีม

     นอกจากนี้ ผลของคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะนำไปสู่การค้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศจำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  กับโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2557 (Research 2 Market: R2M 2014) ระดับประเทศ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทีมที่ชนะเลิศ ไปต่อยอดสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไป

ข้อมูลโดย : 
ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

ข่าวโดย :
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป