กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "เครื่องเคลือบกระจก " อีกหนึ่งผลงานงานความภูมิใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

"เครื่องเคลือบกระจก " อีกหนึ่งผลงานงานความภูมิใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์ PDF

 

                 ในโอกาสที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อม ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) หรือ สซ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งอยู่  ณ จ.นครราชสีมา โดยได้รับทราบภารกิจสำคัญของ สซ. และผลสัมฤทธิ์ในการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มาพัฒนาสร้างเครื่องเคลือบกระจก และได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเคลือบกล้องโทรทัศน์ดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร เพื่อไปติดตั้ง ณ หอดูดาวแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ กำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2558 และจะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใช้งานทันที ผลงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยฝีมือผู้เชี่ยวชาญคนไทย 100% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการนำเข้าได้ถึง 50% ด้วยราคาเครื่องเพียงไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่หากนำเข้าจะมีราคา 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อยากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการคนไทย หันมาสนับสนุนผลงานวิจัยดีๆ ฝีมือคนไทยโดยเฉพาะการใช้แสงซินโครตรอนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น       

 
เขียนข่าวโดย : กลุ่มงานประฃาสัมพันธ์ สป.วท.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป