กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 2 หน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เจ๋ง จับมือ สร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ฝีมือคนไทย

2 หน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เจ๋ง จับมือ สร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

         

 

            ศ. น.ท. ดร.ศราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสุรนารี(มทส) ผลิตเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ด้วยระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศสำหรับกล้องโทรทรรศน์เครื่องแรกของประทศไทย มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา
            สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  ได้มีการบันทึกความเข้าใจตกลงกันดำเนินโครงการจัดสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ใช้ประโยชน์จากการทำบันทึกความเข้าใจตกลงที่จะทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)ร่วมกันพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ สำหรับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร โดยใช้ฟิล์มบางอลูมิเนียมเคลือบลงบนกระจกสะท้อนแสงมีความหนาประมาณ 80 นาโนเมตร และมีความเรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงที่ดีตามความต้องการ


           การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสงการณ์ ตลอดจนฝีมือช่างที่สะสมมาเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี สซ. มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางสุญญากาศระดับสูง (UHV) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมีศักยภาพเพียงพอในการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกดังกล่าว

   


           สำหรับกล้องโทรทรรศน์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ มีกระจกสะท้อนแสงกล้องโทรทรรศน์ติดตั้งอยู่ภายใน เป็นกระจกกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ถูกเคลือบผิวด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่ดี สามรถมองเห็นและบันทึกภาพวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลมากๆ และมีความสว่างน้อยได้ดี แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอลูมิเนียมที่เคลือบอยู่บริเวณผิวกระจกจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ทำให้ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของกระจกลดลง จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิวกระจกใหม่อย่างน้อยทุกๆ ปี เพื่อให้คงประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง โดยเมื่อก่อนจะต้องส่งกระจกไปเคลือบที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ถ้าเคลือบกระจกเองในประเทศ จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงกว่าเดิมถึงครึ่งหนึ่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  โทร.02-3543954   

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร, นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทร. 02-333-3727-3732   โทรสาร 02-3333834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป