กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เต็มรูปแบบ หอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของไทย

พร้อมแล้ว!! แหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เต็มรูปแบบ หอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของไทย

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2557) เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมเปิดหอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา และเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอดูดาวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ โดยหอดูดาวดังกล่าวมีบทบาทเพื่อให้บริการสำหรับประชาชนแบบเต็มรูปแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ กับการใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ นิทรรศการด้านดาราศาสตร์ การเรียนรู้ดาวเคราะห์ผ่านแบบจำลองระบบสุริยะ ห้องฉายดาวระบบฟลูเฟรมโดมดิจิทัลเสมือนจริงเทียบเท่าเทคโนโลยีระดับโลก และยังพบกับระเบียงดาวเพื่อการสังเกตการณ์ท้องฟ้า สามารถยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของภูมิภาคได้ต่อไปในอนาคต

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย ในปี 2553 บนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชน และสถานศึกษาในท้องถิ่นให้ใฝ่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค

 
    รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ หอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานดอยอินทนนท์ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับโลกยกระดับให้ทีมวิจัยแบบก้าวกระโดด ตามด้วยหอดูดาวภูมิภาคที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะสร้างทั้งสิ้น 5 แห่ง ที่ดำเนินการสร้างเสร็จแล้วแห่งแรกคือที่ จ.นครราชสีมา และกำลังดำเนินการสร้างอีก 2 แห่ง คือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สงขลา บทบาทของหอดูดาวทั้ง 5 แห่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักที่จะสามารถสร้างเครือข่ายความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ได้ ทำให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจและใกล้ชิดองค์ประกอบทางด้านดาราศาสตร์ในศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง และยังจะก้าวข้ามไปสู่การเป็น “ศูนย์อบรมดาราศาสตร์นานาชาติ” ภายใต้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้อีกด้วย
     ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้ทุ่มทุนสร้าง ซึ่งภายในหอดูดาวฯ ประกอบด้วย นิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ โดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร  ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟลูโดม ดิจิตอล ความละเอียด ๒๕ ล้านพิกเซล อาคารหอดูดาว จะพบกับโดมไฟเบอร์กลาส ทรงเปลือกหอยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต สามารถเปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ภายในติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5  เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น เครื่องถ่ายภาพซีซีดี สเปกโทรกราฟ เครื่องมือทางดาราศาสตร์อื่นๆ และ ส่วนระเบียงดาวภายใต้หลังคาเลื่อน ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกจำนวน 5 ชุด สำหรับให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
      นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ได้จัดกิจกรรมสัญจร โดยพาหน่วยงานในสังกัด วท. และ สื่อมวลชน เดินทางไปเยี่ยมชม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ชมวัตถุดาวบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์, นิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์, โดมฉายดาว, โดมไฟเบอร์กลาส ทรงเปลือกหอย, เครื่องถ่ายภาพซีซีดี สเปกโทรกราฟ, เครื่องมือทางดาราศาสตร์อื่นๆ และ ส่วนระเบียงดาวภายใต้หลังคาเลื่อน ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก อีกด้วย
      ทั้งนี้ ยังได้พบกับห้องปฏิบัติการแสงสยาม ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน  สำหรับพัฒนาด้านเกษตร และอุตสาหกรรมไทย และเครื่องเคลือบกระจกฝีมือคนไทย โดยกิจกรรมสัญจรดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีเปิดหอดูดาวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 

ข้อมูลโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353  E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  / www.narit.or.th Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  / Twiiter: @N_Earth
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
ภาพข่าวและวีดิโอโดย  : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป