กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

พิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก รองรับตลาดอาเซียน           การยกระดับมาตรฐานผลผลิต/ผลงาน เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ ให้ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

           นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายศักยภาพทางการค้า และเพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค วิธีหนึ่งของการดำเนินการคือการทำให้สินค้านั้นๆ มีเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยุมชน  จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก”ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการนำไปพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดอาเซียน 

  

           สำหรับงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และชัยภูมิ จำนวน 100 คนเข้าร่วมงานสัมมนา  และนำข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานต่อไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จิตลดา คณีกุล ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

Tags กรมวิทยาศาสตร์บริการ - ผลิตภัณฑ์ - OTOP - ตลาดอาเซียน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
» กระทรวงวิทย์แถลงข่าวความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการกว่า 1,000 ราย อนุมัติคูปองไปแล้ว 222 ราย
» คูปองวิทย์เพื่อ OTOP