รมว.วท.พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค

พิมพ์

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาและทีมงาน    เข้าเยี่ยมชมบริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด พร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของฮอนด้า เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนความคิดในการวิจัยและพัฒนา  การสร้างนวัตกรรม แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ และการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย  ในการสนับสนุนฐานการผลิตยานยนต์ในระดับอาเซียนต่อไป

 

 

 

เผยแพร่และถ่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - เยี่ยมชม - ฮอนด้า - วิจัยและพัฒนา - อุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ