กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. เปิดเวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ ยกประเด็น “Digital Economy” เอาใจผู้ประกอบการ SMEs บนโลกออนไลน์

วท. เปิดเวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ ยกประเด็น “Digital Economy” เอาใจผู้ประกอบการ SMEs บนโลกออนไลน์

พิมพ์ PDF

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเวทีเสวนาคุยกัน...ฉันท์วิทย์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำประเด็นที่น่าสนใจในโลกยุคสังคมสื่อออนไลน์ “Digital Economy” เสริมความรู้การตลาดกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ดึงบรรณการ Social Media หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ร่วมเสวนาบนเวที
     นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดเสวนา กล่าวว่า เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์มากขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำประเด็น “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” มาให้ความรู้แก่สื่อมวลชน บุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลต่อไปได้
     โลกของการตลาดอยู่กับสื่อและช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี แต่เมื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน โลกของการตลาดก็เปลี่ยนแปลงไป หากย้อนเวลากลับไปสักสิบปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่า โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใครๆ ก็มีใช้กัน และอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ ก็กลายมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้ไม่แพ้ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆ จนเป็นเหตุให้ยอดขายของพีซี (PC: Personal Computer) ลดลงไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ก็ตามมาด้วยการถือกำเนิดของอุปกรณ์ในรูปแบบ ใหม่ๆ ที่เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาท เช่น อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (Wearable Devices) อย่างสมาร์ทวอทช์ (Smartwatch) หรือ แว่นตาเออาร์ (AR Glasses: Augmented Reality Glasses) รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเทคโนโลยี Augmented Reality การแสดงผลภาพแบบโฮโลแกรม ที่แต่ก่อนเป็นเพียงจินตนาการที่โลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์ และช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ อย่างโซเชียลมีเดีย (Social Media)
การจัดเสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำการตลาดของธุรกิจ ให้รู้จักกับเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล และสามารถวางแผนและดำเนินการแผนการตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเน้นสื่อสารข้อมูลด้าน วทน. ผ่าน Social Media ขณะนี้กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ใน http://science.thai.net/# (ศูนย์ข้อมูลปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นด้าน วทน. และนำความเห็นมาใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิรูป วทน. ตามนโยบายรัฐบาลต่อไปได้

เขียนข่าวโดย นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732 โทรสาร 02 333 3834  https://www.facebook.com/pr.most
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
» ก.วิทย์ฯ เดินหน้า ‘โมเดลประเทศไทย 4.0’ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับบริษัทซอฟแวร์ยักษ์ใหญ่
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ขอเชิญรับชมคำปราศรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.สตูล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป