กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มาตรวิทยาไทยเจ๋ง อาเซียนเลือกเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ด้านการวัดสองปีซ้อน

มาตรวิทยาไทยเจ๋ง อาเซียนเลือกเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ด้านการวัดสองปีซ้อน

พิมพ์ PDF


     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางด้านการอบรมมาตรวิทยาในอาเซียนสองปีซ้อน ได้รับเลือกจากองค์กรใหญ่ทั้ง Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพ บุคลากร เครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมให้การเรียนรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากกลุ่มประเทศ CLMV ในอาเซียน
     จากความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Program on Strengthening of Measurement Standards Institutes of CLMV Countries towards ASEAN Integration  ในปีที่ผ่านมาในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการวัดด้านมาตรวิทยาเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม นั้น ทุกภาคส่วนทั้งผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้สมัครขอรับทุนเข้าอบรมเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมหลายสาขาการวัด เนื่องจากสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบมาตรวิทยาในประเทศได้จริง ส่งผลให้กิจกรรมการวัดเจริญ รุดหน้ามากยิ่งขึ้น
     ในฐานะที่ มว.เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และมีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือวัด รวมไปถึงการที่มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้รับรองระบบคุณภาพจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้ มว. ได้รับความไว้วางใจในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาไปยังกลุ่มประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ผู้รับทุน จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาการวัด อาทิ ไฟฟ้า อุณหภูมิ มวล แรง ความดัน และการวัดความยาว เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2557  ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รังสิต-นครนายก คลอง 5 จ.ปทุมธานี โดย มว.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ ความเป็นมา ระบบการวัด โครงสร้างระบบมาตรฐานการวัด และระบบสอบกลับได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการวัด พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีพัฒนาศักยภาพการยกระดับมาตรฐานด้านการวัดให้ผู้ร่วมฝึกอบรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ และต่อยอดผลงานวิจัยของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การอบรมดังกล่าวยังจะเป็นตัวช่วยในการกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเพื่อต้อนรับการเข้าสู่การเป็นเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////


          ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา / น.ส.วัชรีพร  กลิ่นขจร
         เบอร์โทรศัพท์ 02 -577 5100 ต่อ 4226-7  เบอร์แฟกซ์ 02-577-2859 อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป