กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นาโนไทยแลนด์ 2014 ยิ่งใหญ่ ผนึกองค์กรภาครัฐ-เอกชน โชว์นวัตกรรมนาโนระดับประเทศ

นาโนไทยแลนด์ 2014 ยิ่งใหญ่ ผนึกองค์กรภาครัฐ-เอกชน โชว์นวัตกรรมนาโนระดับประเทศ

พิมพ์ PDF

 

 

วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและนาโนเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน

 

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนาโนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงาน มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการจากองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยรวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เกิดเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งงานนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้วโดยการจัดงานจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี
ด้าน ศ.คลนิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า งานประชุมวิชาการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากนักวิจัยชั้นนำในต่างประเทศและนักวิจัยไทย เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบ แสดงมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ
 
สำหรับไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือ การแสดงสินค้าและบริการด้านนาโนเทคโนโลยี โดยภายในงานมีนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานมากมาย อาทิ ต้นแบบวัสดุนาโนฆ่าเชื้อใช้ทางการแพทย์ เป็นการนำเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอออนของเงินจำกัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้นและยาวนานมากขึ้นในห้องผ่าตัด สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค และดื้อต่อยาปฏิชีวนะของคนทั่วไปมากถึง 99.99% เนื่องจากอานุภาคของเงินในระดับนาโนเมตรจะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไอออนของเงินอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเดิมเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวรถพยาบาล ของ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ผู้ได้รับรอง “ฉลากนาโนคิว” ที่ยืนยันว่าเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนที่ใช้ในรถพยาบาลสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริง
เครื่องจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh(D) ด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายเป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์ชิฟ (Sensor-chip) ชนิดโปรตีนอาร์เวย์ (protein array) และระบบตรวจวัด โดยอาศัยเทคนิคการจำแนกหมู่เลือดด้วยภาพ และการประมวลผลของการตรวจจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh(D) ด้วยวิธีการติดตามผลแบบภาพสัญญาณจากภาพ ร่วมกับระบบไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidics) ทำให้มีข้อดีในการใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย สามารถวัดผลได้ทันทีทันใด รวมทั้งการพัฒนาพื้นผิวให้เป็นแบบชนิดใช้ซ้ำได้ เพื่อลดเวลาและต้นทุนของการตรวจวัด
 
นอกจากนี้ยังมี แผ่นเรืองแสงอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์จากหมึกนำไฟฟ้ากราฟีน พัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผลงาน นาโนซิลิกอนสำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จากภาควิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
นายอาทิตย์ ลมูลปลั่ง (แขก) โทร.081-989-3459
เผยแพร่โดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ และ ชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป