กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจัดอบรม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจัดอบรม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

พิมพ์ PDF

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก จำนวนกว่า 300 ท่านเข้าร่วมการอบรม

     ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ห้องปฏิบัติการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี นิวเคลียร์และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายรวมอยู่ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้มีความปลอดภัยจึงดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. .... ในขณะเดียวกันควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั่วประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และนำความรู้ไปปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยภายในของห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

     นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กล่าวว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้มีความปลอดภัยจึงดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. .... ในขณะเดียวกันควรมีการส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั่วประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และนำความรู้ไปปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยภายในของห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ       

      การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ อันได้แก่ วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยอีกด้วย


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป