กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เตรียมเปิดฉาก GEOINFOTECH 2014 ครั้งที่ 13 เวทีของคนอวกาศ

เตรียมเปิดฉาก GEOINFOTECH 2014 ครั้งที่ 13 เวทีของคนอวกาศ

พิมพ์ PDF

 

     GISTDA ร่วมกับ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 (GeoInfotech 2014) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในหลายสาขาทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น

 


      กิจกรรมของงาน GEOINFOTECH 2014 ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาเรื่องการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงพบกับผู้ดำเนินรายการสุดฮอตของวงการทีวี ชิบ จิตนิยม ที่จะมาเติมสีสันด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความยิ่งใหญ่ในอาเซียน และหญิงแกร่งแห่งศตวรรษ จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ดำเนินการเสวนาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการจัดการด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON) การแข่งขันการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน ติดต่อสอบถามได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป