เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

พิมพ์

       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะ ให้การต้อนรับ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่าน รมว.วท. เข้ารับตำแห่งใหม่  ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท.


 

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสวรรณ

ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

เผยแพร่ข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

Tags 15ต.ต.57 - ทูตสิงคโปร์ - เข้าพบแสดงความยินดี - ท่าน รมว.วท.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.