กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

พิมพ์ PDF

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ หวังปลูกฝังกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย พัฒนา เพื่อก้าวสู่สังคมนวัตกรรม พร้อมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ณ สนามแข่งขัน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

        ดร.พิเชฐ รมว.วิทย์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนก้าวสู่สังคมนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังเยาวชนเรื่องกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย และพัฒนาเป็นตัวอย่างของ Project - based Learning ที่เป็นรูปธรรม หลายปีที่ได้จัดกิจกรรมเราได้สร้างความสำเร็จให้หลายๆ คน ทั้งด้านการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่การงานที่ดี ตัวอย่างเช่น เป็นหนึ่งในทีม Formula One ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ บางคนเรียนจบได้งานเป็น Logistics Engineer Manner ของ SCG Chemical และที่ทำงานในตำแหน่ง Production Planning ของบริษัท NSGT เป็นต้น

       แม้รางวัลที่ได้จากการแข่งขันจะเป็นเพียงแรงใจและทุนการศึกษา แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือน้องๆ จะได้เรียนรู้เป้นการสร้างรากฐานทักษะและความสามารถที่จะติดไปประยุกต์ใช้ในชีวิต จนนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

       นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. เปิดเผยว่า การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อพวช. อยากจะส่งเสริมสนันสนุนให้แพร่หลาย เพราะนอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลายอย่าง ทั้งกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การทดลอง การทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และปลูกฝังกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ให้ติดตัวเยาวชนเหล่านี้ไปจนโต

 

       ที่ผ่านมา อพวช. ได้กำหนดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปี จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 13 ปี แล้ว โดยได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์และนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ยืนยันได้จากทีมที่สนใจเข้าร่วมทั้งระดับประถมและมัธยมกว่า 1400 ทีม และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 40 ทีม โดยผลการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การนำเสนอผลงาน ความแม่นยำ ความไกล และคะแนนรวม และทีมที่ได้รับใหญ่จากคะแนนรวมคือ ระดับประถมศึกษา ทีมรักษ์ตานี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี ส่วนระดับมัธยมศึกษา ทีมเดชอุดม C โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งทุกทีม ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆ และภาพกิจกรรมติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

      ด้าน นายประพาฬพงษ์ มากนวล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลาร่วมกว่า 10 ปี ที่กลุ่มบริษัท ทรู ให้การสนับสนุนกิจกกรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ทำให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของนวัตกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษานอกห้องเรียนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ส่วนทีมที่ยังไม่ได้รางวัลก็ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไป

       สำหรับความร่วมมือกับ อพวช. นั้น กลุ่มบริษัท ทรู ได้ร่วมจัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน อาทิ โครงการค่ายเยาวชนทรู โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย และโครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศที่ทรูวิชั่นส์ให้ความสำคัญและให้ความสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยประมวลเป็นภาพกิจกรรมการแข่งขันออกอากาศผ่านทางทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่องรายการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเยาวชนไทยของเรามีความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจต่อไป

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป