กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัยและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญญาณดาวเทียมความแม่นยำสูง

สวทช. ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัยและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญญาณดาวเทียมความแม่นยำสูง

พิมพ์ PDF

          สวทช. ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญญาณดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการเตือนภัยสินามิ การขนส่งอัจฉริยะ โดยนำสัญญาณนำร่องของประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 95 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย พร้อมสาธิตผลงานวิจัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนการเกิดพิบัติภัย และเส้นทางการอพยพ ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดพิบัติภัยด้วยความแม่นยำสูง โดยมี ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดฯ ณ โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

          ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Oceania Regional Workshop on GNSS เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Asia Oceania Multi-GNSS Demonstration Campaign เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างประเทศในการพัฒนาและการใช้งานระบบ Multi-GNSS รวมถึงการหารือในแนวทางการดำเนินการต่อไปในอนาคต  ซึ่งการจัดประชุมนี้ได้มีการจัดมาแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพทุกปี โดยมีลำดับดังนี้
               ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2553 ประเทศไทย
               ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2553 ประเทศออสเตรเลีย
               ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554 สาธารณรัฐเกาหลี
               ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2555 ประเทศมาเลเซีย
               ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2556 ประเทศเวียดนาม
          ในการประชุมครั้งที่ 6 นี้ จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 95 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในด้านการศึกษาและบริษัทเอกชนด้านอิเล็กทรอนิกส์ดาวเทียมนำร่อง ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย และได้มีการสาธิตผลงานวิจัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนการเกิดพิบัติภัย และเส้นทางการอพยพ มายังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดพิบัติภัยด้วยความแม่นยำสูง จากทีมงานนักวิจัยประเทศญี่ปุ่น ดังกล่าวด้วย

          สำหรับระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite Systems หรือ GNSS) เป็นระบบการให้ข้อมูลพิกัดบนพื้นผิวโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม  โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อคำนวณและแสดงพิกัดตำแหน่งที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่ ซึ่งจะรู้จักกันในชื่อของ GPS (Global Positioning System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปโดยใช้ดาวเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกา คำว่า GNSS เป็นคำเรียกที่ครอบคลุมกลุ่มดาวเทียมนำร่องที่พัฒนาขึ้นจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
          Multi-GNSS เป็นการใช้สัญญาณจากดาวเทียมนำร่องจากประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สูงขึ้น และครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วโลก รวมถึงมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากสัญญาณ GNSS ในด้านต่างๆ ได้แก่
               การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Mitigation and Management)
               การบริการบอกตำแหน่ง (Location-based Services)
               ระบบระบุพิกัดความแม่นยำสูง (Precise Positioning)
               ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Transportation Systems)

          ในส่วนของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในโครงการนี้หลายด้าน เช่น การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน GNSS โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ไปควบคู่กับการประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค / สวทช.) มีการพัฒนาระบบที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถอันก่อให้เกิดอันตราย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนำร่องเหล่านี้  ทำให้สามารถรายงานการขับขี่รถที่อันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก่อนเกิดเหตุอันตรายขึ้น  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนของไทย ที่นำระบบ Multi-GNSS ชนิดความแม่นยำสูงมาติดตั้งในรถแท็กซี่ เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สภาพการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
          นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย ได้สนับสนุนการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับนักวิจัย อาจารย์ และผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดการใช้งานระบบ Multi-GNSS จากองค์กรต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงต่อไป
 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 564 7000 ต่อ 71730 , 71728 , 71727 , 71725
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป