กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ

เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ

พิมพ์ PDF

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย  Thailand LAB  2014
 


                รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน THAILAND  LAB  2014 ที่ใหญ่สุดในเอเชีย เพื่อแสดงสินค้าและประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้  ณ ไบเทค บางนา  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัย งานตรวจสอบวิเคราะห์  พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จัดโดย บริษัท  วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิกฟิก จำกัด ร่วมกับ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเทคนิคการแพทย์ สมาคมไวรัสวิทยา สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอาหาร คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจชาติกว่า 5,500 ล้านบาท หนุนตลาดรวมทางด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติกว่า 100 หัวข้อ โดยมี นายธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ  ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิกฟิก จำกัด  นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  และนายปรีชา  ยงเจริญ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีเปิดฯ

 

 

                รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  งาน THAILAND  LAB  2014 ในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมและหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก เป็นที่ทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีการทดลอง การวิจัย การใช้เครื่องมือในการทดสอบสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และในที่สุดเป็นที่ยอมรับของตลาดนานาชาติ
                ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ร่วมปฏิบัติงานกับภาคเอกชน จะก่อให้เกิดความร่วมมือกัน และเป็นการใช้ประโยชน์จากกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาประเทศไปในทางเดียวกัน  โดยรัฐสนับสนุนเครื่องมือในการวิจัย      ในประเทศไทยตลาดทางด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  มีมูลค่าสูงถึง 37,500 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมกัน ประมาณ 700-800 บริษัท และมีการเจริญเติบโตประมาณปีละ 10-15% และมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง  ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียนในปีหน้า  งาน THAILAND  LAB  2014 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้น 3 วัน มีโซนการแสดงสินค้าและนิทรรศการที่น่าสนใจหลายบริษัท โดยในงาน THAILAND  LAB  2014  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  มีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ พร้อมสู่เชิงพาณิชย์หลายชิ้นงาน  ผลงานที่โดดเด่นนำมาแสดง จะมีทั้งของศูนย์ MTEC  NANOTEC NECTEC  BIOTEC   โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม

 


                นายธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิกฟิก จำกัด (VNU Exhibitions Asia Pacific) เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 หรือ THAILAND LAB 2014 ภายใต้แนวคิด Explore the Infinite Dimension of LAB INNOVATION จัดขึ้นระว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557  ที่ EH101-102   ไบเทค บางนา โดยในปีนี้มีความคึกคักอย่างยิ่ง ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐมากเป็นพิเศษ  มีหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน  พลิกประวัติศาสตร์จากการจัดงาน 3 ครั้งที่ผ่านมา  ถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับวงการเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
                นายธีรยุทธ์  กล่าวอีกว่า สำหรับไฮไลท์ของงานที่น่าสนใจในปีนี้คือ จะมีโซนจัดแสดง LIFE Science Asia เเสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเครื่องมือและบริการทางด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชีววิทยาศาสตร์ เพื่อภาคอุตสาหกรรม อาหารและยา เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เกษตรกรรมและภาคการผลิต LAB Chem Asia เเสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเครื่องมือ สารทดลอง สารเคมี และชีวเคมีและบริการทางด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องทดลองทางเคมีและชีววิทยา ฯลฯ

 

 


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ภาพข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป