กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

รมว.วท.เปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (17 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2557” (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2014 : NECTEC ACE 2014 ) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ต้องปฏิรูปทั้งระบบโดยการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานและปัญหาต่างๆ ของประเทศ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง” นั้น สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการปัจจัยพื้นฐานต่างๆ และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ทำให้วิทยาศาสตร์มีการต่อยอดเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้น โดยช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถนำผลงานวิจัยไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับประเทศชาติต่อไป และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง

   นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ประกอบไปด้วย 1.Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร พิชิตโรคร้าย รายได้สูงขึ้น 2.Care เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เทคโนโลยีงานวิจัย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ยั่งยืน ยาวนานยิ่งขึ้น 3.Green เทคโนโลยีรักษ์โลก เทคโนโลยีที่ช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ สดใส ไร้มลพิษ 4.Future เทคโนโลยีแห่งอนาคต นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส โลกทั้งใบจะมาอยู่ในมือคุณ และยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน
     ทั้งหมดนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชนนำผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่โดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-564-6900 ต่อ 2335-2340
งานประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป