กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค

เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค

พิมพ์ PDF

เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก : เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557

 

         คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์จากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคฤดูร้อนร่วมกับตัวแทนจากทั่วโลก เซิร์น (Institutes of CMS Collaboration European Organization  for Nuclear Research (CERN) ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส   โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกนักศึกษาและครูที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของ เซิร์นต่อไป 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการมีดังนี้คือ

·        โครงการสำหรับนักศึกษา (CERN Programme of Summer Student) - ฟิสิกส์ 2 คน, คอมพิวเตอร์ 1 คน

            ต้องมีสัญชาติไทย เป็นนิสิต/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี   ในวันที่เปิดรับสมัคร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์ (จำนวน 2 คน), สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 1 คน) (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากสามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

·        โครงการสำหรับครู /อาจารย์สอนฟิสิกส์  (CERN Programme for Physics High School Teachers) 2  คน

            ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูง  (High-energy physics) มาก่อน และสอนอยู่ในประเทศไทย  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้อินเทอร์เน็ต รับ-ส่ง อีเมล์ และค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL, IELTS และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

            ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ประมาณ 8 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมนักศึกษา และ 3 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์ พร้อมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

 
     สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.slri.or.th หรือ www.thaicern.slri.or.th

     สมัครออนไลน์ ได้ที่

           - โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น : http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2/
           - โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น : http://thaicern.slri.or.th/?page_id=466

 
ส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สทน.เชิญร่วมประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งสำคัญของไทย พบสุดยอดนวัตกรรมจากทั่วโลก
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป