กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”

รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”

พิมพ์ PDF

 

      เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพเรือและ 6 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ทั้ง 7 ตอน พร้อมบทเพลง และมิวสิกวีดิโอเพลงทั้ง 2 เพลง ได้แก่ เพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และเพลง “ธงชาติ” รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของคณะทำงานฯ ณ อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ( www.kaokam.com) นอกจากผู้เข้าชมเว็บไซด์จะสามารถคลิกเข้าไปชมภาพยนตร์สารคดีทั้ง 7 ตอน  และมิวสิกวีดิโอเพลงทั้ง 2 เพลง ซึ่งใช้ประกอบภาพยนตร์สารคดีแล้ว ยังสามารถคลิกเข้าไปชมเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์สารคดีตลอดระยะเวลา 1 เดือน ตามสถานที่ถ่ายทำต่างๆ กว่า 10 จังหวัด และอัมบั้มภาพ รวมถึงการดาวน์โหลดเพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และเพลง “ธงชาติ” ในรูปแบบ MP3 ได้ด้วย
 
 
นอกจากนี้ ในงานเปิดตัวเว็ปไซด์ ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และการสัมภาษณ์นักแสดงและคณะผู้ร่วมงานจากตัวแทนกระทรวงทั้ง 7 กระทรวง เกี่ยวกับบรรยากาศในการถ่ายทำ รวมถึงมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนทั้ง 7 กระทรวงที่ได้ให้ความร่วมมือในการสร้างภาพยนตร์สารคดีชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ภาพยนตร์สารคดีชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงพลังของประชาชน หลังก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง และมุ่งมั่นทำตามความฝันของแต่ละคน เพื่อช่วยให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปข้างหน้า โดยอิงบริบทการดำเนินงานของทั้ง 7 กระทรวง แบ่งเป็น 7 ตอนความยาวตอนละ 15 นาที ถ่ายทำด้วยระบบ Cinema Digital ความละเอียดระดับ 4k และสามารถเผยแพร่ได้ในความละเอียดระดับ Fulll HD ซึ่งนอกจากเว็บไซด์ www.kaokam.com แล้วประชาชนยังสามารถติดตามรับชมภาพยนตร์สารคดีทั้ง 7 ตอน และมิวสิกวีดิโอเพลงได้ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ และรับฟังบทเพลงทั้ง 2 บทเพลงได้จากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ทั้ง 3 คลื่น ได้แก่ FM88.5, 93 และ106 MHz
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร 02-333-3731-2

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป