กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน Talk of the town ของเชียงใหม่ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 สำเร็จเกินคาด

Talk of the town ของเชียงใหม่ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 สำเร็จเกินคาด

พิมพ์ PDF

 

      27 สิงหาคม 2557 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ผนึกจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว “ผลสำเร็จของการจัดงาน ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557’ ที่เชียงใหม่ ครั้งแรกของการจัดงานในส่วนภูมิภาค” ปลื้มคนแห่ชมล้นหลาม จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม มียอดผู้เข้าชมทะลุกว่า 850,000 คน กลายเป็น talk of the town ของเชียงใหม่ โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญ คือ โรงหนังสี่มิติ หุ่นยนต์แมมมอธและโครงกระดูกไดโนเสาร์ยาวที่สุดในโลก

 

   

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ถือเป็นปีที่ 9 แห่งความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยปีนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด ‘จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรกของการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากกรุงเทพฯ มาเป็นส่วนภูมิภาค ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าชมงานทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมากเกินความคาดหมาย โดยตั้งแต่วันเปิดงานจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม เป็นระยะเวลา 15 วัน ได้มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 850,000 คน ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         จึงขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ รวมทั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างหนาแน่น และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ interactive ที่สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ          และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อการจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและผู้เข้าชมงานต่อไป


 

 
        นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตลอด 15 วันที่ผ่านมา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้สร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้ครั้งใหม่ให้กับเยาวชนและประชาชนชาวเชียงใหม่ ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่มีความตื่นเต้น สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ ซึ่งเยาวชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้สัมผัสกับนิทรรศการแปลกใหม่ เช่น หุ่นยนต์แมมมอธ โครงกระดูกไดโนเสาร์ยาวที่สุดในโลก โรงหนังสี่มิติ และนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากมาย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็น talk of the town ของเชียงใหม่อีกครั้ง ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ที่มอบโอกาสให้แก่เยาวชนเชียงใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และหวังให้เยาวชนก้าวสู่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
 

        นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ     ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้กล่าวเสริมว่า แม้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสิ้นสุดในวันที่      28 สิงหาคมนี้ แต่ด้วยเสียงเรียกร้องของคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีโอกาสมาชมงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาง อพวช. จึงได้นำ 2 นิทรรศการไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้ไปจัดแสดงต่อที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี คือ นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลงและโรงหนังสี่มิติ และนิทรรศการไดโนเสาร์ เพื่อให้คนไทยที่พลาดชมได้สัมผัสและเรียนรู้กันอีกครั้ง โดยจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ได้รับความนิยม เช่น นิทรรศการ ICE AGE แบบ 4D นิทรรศการ Science Idol นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งผลึก นิทรรศการ Biomimetics (เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ) จากประเทศญี่ปุ่น ทาง อพวช. ก็จะนำไปพัฒนาต่อและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าชมต่อไป และเรายังจะจัดนิทรรศการดีๆ แบบนี้ไว้ให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้ชมกันอีกที่ศูนย์การเรียนรู้ห้วยแก้วและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

       มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดตั้งแต่วันที่ 12 - 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 -20.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรถประจำทางรับส่งจาก เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและโลตัสคำเที่ยง
 
สอบถามข้อมูล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร  0-2577-9999
 
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
» การใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามสถาณการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
» ปลัดกระทรวงวิทย์ ต้อนรับ รมช.วท. จีน อย่างเป็นกันเอง ด้วยบรรยากาศล้านนาไทย
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» ปกท.วท. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป