กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557

พิมพ์ PDF


     เปิดแล้วมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสองพรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ เก้า-จิรายุ ละอองมณี และมิ้นต์-ชาลิดา  วิจิตรฝวงศ์ทอง ร่วมงานเปิดวันแรกรอบสื่อมวลชน นำชมและสัมผัสความก้าวล้ำและกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ภายในงาน มั่นใจาองรับเยาวชนและผู้สนใจได้ถึง 1 ล้สนคน ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น.


     รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประจำปี2557 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และ พระบาทสมเ

ด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การมสหประชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็น "ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography : IYCT) และปีสากลห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว ์ (International Year of Familly Farming : IYFF)

 


     ด้าน นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวเชียงใหม่ทุกคนมีความยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่เยาวชนจากทั่วประเทศจะได้มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำสมัยสามารสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงที่ยาวนานถึง 17 วัน และขอต้อนรับคณะผู้จัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมทั้งคณะเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ ที่คาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน พร้อมทั้งเชิชวนให้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มเติม อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต


    นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน กล่าวว่า "มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ ได้มีการปรับปรุงการจัดนิทรรศการให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งในส่วนนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๙ พร้อมพระบรมวงศนุวงศ์ และการแสดงนวัตกรรมล้ำยุคให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอในรูปแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมับติมีเดีย (Interactive multimedia) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เสมือนจริงและมีประสิทธิภาพสูง อาทิ นิทรรศการการเรียนรู้เรื่องต้นกำเนิดของโลกจากยุคน้ำแข็ง สัตว์ดึกดำบรรพ์และแมมมอธ โครงกระดูกไดโนเสาร์ และยังมีโรงภาพยนตร์ ๔ มิติที่สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นอีกด้วย
    นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการหลักอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก ได้แก่ นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลง การแสดงนิทรรศการความยิ่งใหญ่ของเอกภพโดยการกลับไปสู่ปฐมบทแห่งสรรพสิ่งของอวกาศอันกว้างใหญ่ จุดกำเนิดหลุมดำขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงจนเป็น BIG BANG... จุดเริมต้นของจักรวาล นิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต นำเสนอวิกฤตด้านพลังงานของประเทศและโลก นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งผลึก ชมความงดงามของถ้ำแห่งผลึก และทำความรู้จักกับผลึกและความสำคัญขอ
ผลึก จากภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความน่าสนใจในงานยังมีความยิ่งใหญ่ของนิทรรศการอื่นๆ อีก อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออนาคต เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ เรื่องเกษตรกรรมแบบครอบครัว "จากสมุนไพรในบ้านสู่อาหารโลก" และกิจกรรมมากมายสำหรับเยาวชน สามารถเข้าร่วมสนุกโดยการฝึกใช้ทักษะ จิตนากาารพัฒนากระบวนการคิดได้ รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษ และองค์กรเอกชนชั้นนำที่รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงในงานนี้
     ทั้งนี้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชม "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  2557" ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของาน เก้า จิรายุ ได้ในวันที่ 17 สิงหาคม และมิ้นต์ ชาลิดา ในวันที่  23 สิงหาคม ภายในงาน ติดนามข้อมูลข่าสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2014หรือสอบถามรายละเอียดงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 25577 9960


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป