กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. ชวนชม 2 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ฉลองวันแม่

สดร. ชวนชม 2 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ฉลองวันแม่

พิมพ์ PDF

ดวงจันทร์เต็มดวงโตสุดในรอบปีและฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เผยคืนวันที่  10 สิงหาคม ดวงจันทร์กลมโตและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบปี เหตุเพราะโคจรมาใกล้โลกที่สุดและเป็นคืนเดือนเพ็ญ และร่วมฉลองวันแม่กับฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ ในคืนวันที่ 12 สิงหาคม จนถึงเช้ามืดวันที่ 13 สิงหาคม คาดจำนวน 75-100 ดวงต่อชั่วโมง แต่อาจไม่เห็นเนื่องจากแสงจันทร์รบกวน

(ภาพโดย David Kingham : www.davidkinghamphotography.com)

                                                                          
            ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงวันแม่ในเดือนสิงหาคมมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจคือ ในคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 00.46 น. ตามเวลาในประเทศไทยดวงจันทร์จะโคจรมาเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง 356,896 กิโลเมตร ประกอบกับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงพอดี คนบนโลกจึงสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ประมาณ 10%
            ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก คนทั่วไปมักเรียกว่า Supermoon มีผู้นิยามว่า หมายถึง ดวงจันทร์เต็มดวงที่มีระยะห่างจากโลกน้อยกว่า 360,000 กิโลเมตร เกิดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ที่ระยะห่าง 358,258 กิโลเมตร แต่ในคืนวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ดวงจันทร์เต็มดวงจะใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ระยะห่าง 356,896 กิโลเมตร จึงเรียกว่า “Super Full Moon”
            การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ทิศทางของแรงกระทำต่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นการที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่มีวงโคจรมาใกล้โลกนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และไม่มีผลกระทบรุนแรงใดๆ ต่อโลก       ดร.ศรัณย์กล่าวย้ำ
            นอกจากนี้ ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 12 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 01:00-04:00 น. มีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณระหว่างกลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia) และกลุ่มดาวเพอร์เซอุส (Perseus) ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีจำนวนดาวตกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าถึง 75-100 ดวงต่อชั่วโมง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในเดือนสิงหาคมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นช่วงกลางฤดูฝน และในคืนวันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีแสงจันทร์รบกวน ทำให้สภาพท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อาจทำให้ในปีนี้ไม่สามารถมองเห็นฝนดาวตกมากเท่าที่ควรฝ่ายประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 โทรสาร 053-225524
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.1313
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน /  Website : www.narit.or.th  
Facebook : www.facebook.com/NARITpage /  Twitter: @N_Earth
 

 

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม


“ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

 

ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-5.htm

            ดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ในทุกเดือน มีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและดวงจันทร์ไกลโลก ช่วงของวงโคจรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างประมาณ 356,000 กิโลเมตร ส่วนช่วงของวงโคจรที่ห่างจากโลกมากที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างประมาณ 407,000 กิโลเมตร
 

ดวงจันทร์ใกล้โลก(Perigee)

ดวงจันทร์ไกลโลก(Apogee)

วันที่-เดือน

เวลาสากล

ระยะทาง(กม.)

วันที่-เดือน

เวลาสากล

ระยะทาง(กม.)

1 มกราคม

21:01

356,921

16 มกราคม

 01:54 

406,536

30 มกราคม

09:59

357,079

12 กุมภาพันธ์

05:11

406,231

27 กุมภาพันธ

19:53

360,438

11 มีนาคม

 19:47 

405,365

27 มีนาคม

18:31

365,705

8 เมษายน

 14:53 

404,501

23 เมษายน

00:28

369,764

6 พฤษภาคม

 10:23 

404,318

18 พฤษภาคม

11:59

367,098

3 มิถุนายน

 04:26 

404,955

15 มิถุนายน

03:35

362,061

30 มิถุนายน

 19:11 

405,931

13 กรกฎาคม

08:28

358,258

28 กรกฏาคม

 03:28 

406,568

10 สิงหาคม

17:44

356,896

24 สิงหาคม

 06:10 

406,522

8 กันยายน

03:30

358,387

20 กันยายน

 14:23 

405,845

6 ตุลาคม

 09:42 

362,480

18 ตุลาคม

 06:06 

404,897

3 พฤศจิกายน

 00:22 

367,870

15 พฤศจิกายน

 01:57 

404,336

27 พฤศจิกายน

23:12

369,824

12 ธันวาคม

23:04

404,583

24 ธันวาคม

16:44

364,790

 

 

 

ตารางแสดงวันที่และระยะทางดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลกในปี 2557

(เวลาตามมาตรฐานประเทศไทย +7 ชั่วโมง)

ที่มา http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html

 

ตารางแสดงข้อมูลดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ในปี 2554 - 2559

ปี พ.ศ.

วัน/เดือน

ระยะทาง

2554

19 มีนาคม

356,577 กม.

2555

6 พฤษภาคม

356,953 กม.

2556

23 มิถุนายน

356,989 กม.

2557

10 สิงหาคม

356,896 กม.

2558

28 กันยายน

356,876 กม.

2559

14 พฤศจิกายน

356,511 กม.

 

 

“ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์”
            ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองรองจากฝนดาวตกลีโอนิดส์ มีสีสันสวยงาม สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงวันที่ 17 กรกฏาคม - 24 สิงหาคมของทุกปี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศแถบซีกโลกเหนือ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเป็นช่วงฤดูร้อน ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์เกิดจากเศษฝุ่นละอองที่ดาวหาง สวิฟท์-ทัตเทิล (109P/Swift-Tuttle) เหลือทิ้งไว้ในวงโคจรเมื่อ 20 ปีก่อน  เมื่อโลกโคจรผ่านเข้าไปบริเวณที่มีเศษฝุ่นเหล่านี้ จะดึงดูดเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในชั้นบรรยากาศ สังเกตเห็นฝุ่นของดาวหางลุกไหม้เป็นแสงสว่างวาบ และถึงแม้ว่าเศษฝุ่นของดาวหาง 109P/Swift-Tuttle จะถูกทิ้งไว้เป็นเวลา 20  ปีแล้ว แต่เศษฝุ่นของดาวหางเหล่านี้ก็ยังทำให้ชาวโลกได้สัมผัสความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์นี้เป็นประจำทุกปี
ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ ปี ค.ศ. 2012 จากรัฐวายโอมิ่ง สหรัฐอเมริกา
ภาพดาวตกจำนวนมากเกิดจากการถ่ายฝนดาวตกจำนวนหลายภาพ แล้วนำมารวมกันในภาพเดียว ด้วยซอฟต์แวร์
(ภาพโดย David Kingham : www.davidkinghamphotography.com)

 

 
ภาพโลกโคจรเข้าไปในสายธารของสะเก็ดดาว ซึ่งดาวหาง สวิฟท์- ทอทเทิล ได้เหลือทิ้งไว้ หลังจากที่มาเยือน ระบบสุริยะชั้นใน
ซึ่งครั้งล่าสุดที่ดาวหางดวงนี้เข้ามาใกล้คือ ปี ค.ศ. 1992
(ภาพโดย Bob King : http://astrobob.areavoices.com )
 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป