สทอภ. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”

พิมพ์

       

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)(สทอภ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”(ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรมราชินีนาถ) โดยมี พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานร่วมงานแถลงข่าว ณ  ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

พลเอก ดร.วิชิต เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) สทอภ.ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 หรือ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน (ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรมราชินีนาถ)” ซึ่งจะเป็นการแสดงแผนที่ปะเทศไทยจากดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย (User-frienly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Smartphone หรือ Tablet และสามารถร่วมกิจกรรมโดย “ปักหมุด” ในแผนที่เมื่อผู้ใช้อยู่บนพื้นที่จริง พร้อมทั้งสามารถ Upload รูปถ่ายที่ผู้ใช้กำลังดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ และข้อความแห่งความประทับใจอย่างง่ายดาย 
    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง http://www.royalproject.gistda.or.th.                                                                                                                    
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.)                        
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-141-4444
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 

 

Tags พระบรมราชินีนาถ - สทอภ.สิงหาคม 2557