กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ลงสู่ภาคใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ลงสู่ภาคใต้

พิมพ์ PDF

      

 

     วันนี้ (7 ส.ค.57) เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ภาคใต้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคใต้ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกร ประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปอย่างเข้มข้น ถือเป็นเวทีนโยบายสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ และการใช้ วทน. แก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสให้กับประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อให้การพัฒนา วทน. เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง และสวทน. จะนำข้อคิดเห็นที่ผ่านกระบวนการทางสังคมแล้วจัดทำสมุดปกขาว(แผนที่นำทาง) การปฏิรูป วทน. เสนอ คสช.ต่อไป

     สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ในภาคเช้า จัดให้มีการเสวนาการปฏิรูปประเทศและภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการพัฒนา Strategic Program ทั้งในมิติของการนำ วทน.ไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Health Tourism) , อาหาร (Food Valley) , ผลิตภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Natural Advanced Product and Materials) ฯลฯ และการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย วทน.ควบคู่ไปด้วย

ที่มา :  กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» ตัวแทนโปรตุเกสเข้าพบรมว.วท. พร้อมหารือผลักดันความร่วมมือด้าน วทน.
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป