วท. กำหนดแนวทางปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

พิมพ์

 

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามนโยบายของ คสช. ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี 

พลเรือเอก ณรงค์ กล่าวว่า “การปฏิรูปการศึกษา โดยวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะยาวที่จะปฏิรูป สิ่งสำคัญคือการให้รัฐสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมากขึ้น ซึ่งหัวหน้า คสช. เคยให้แนวทางจะให้งานวิจัยตอบสนองอุตสาหกรรมและนำไปพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ส่วนการสนับสนุนของภาครัฐไปยังภาคเอกชน มีหลักการใช้กำลังคนภาครัฐที่มีความสามารถด้านงานวิจัยสนับสนุนภาคเอกชนที่ไม่มีนักวิจัยของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการเห็นสอดคล้องกันว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่นักวิจัยจะนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดจะเป็นผลดีต่อภาพรวม ส่วนการสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องของงานวิจัยมีแนวคิดจะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้เอกชนได้ทำวิจัย โดยยกเว้นภาษีภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย ส่วนบรรจุการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ไว้ในรัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่หรือไม่ ต้องรอให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดขึ้นก่อน”
ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

Tags ทหารเรือ - ประชุม สวทน.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”
» พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วท.”