กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมเปิดงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมเปิดงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปรองดอง พระสงฆ์ 99 รูป โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนกระทรวงและผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า "มหกรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 ก.ค. 2557

      และในเวลา 18.00 น. นายสมชาย รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในไทย” โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมทั้ง มีดารา นักแสดง ศิลปิน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างมากมาย ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

      พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยเกิดความปรองดองอย่างแท้จริง ถือเป็นสิริมงคล ทำบุญใหญ่ประเทศไปในคราวเดียวกัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป "โดยมีการสวดมนต์ขอพร ให้เกิดความสงบสุข ความประสงค์ของคนไทยทั้งชาติ คือสร้างมิติความรัก ความสามัคคี ความปรองดองและสมานฉันท์ ไม่แบ่งฝ่าย เพราะประเทศของเราบอบช้ำและเสียโอกาสมาเป็นเวลาเนิ่นนาน จึงขอใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในการรักชาติ"
 
       ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานตัวแทนภาครัฐ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่บทบาทภารกิจสำคัญของ วท. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ในระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขให้คนในชาติ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ยังมีการให้ความรู้ประชาชน มีการแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ รวมถึงกิจกรรมของทุกศาสนา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบไปด้วย กิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และการแสดงต่างๆ บนเวทีกลาง การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และการให้บริการแก่ประชาชน 
 
      สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดงานมหกรรมปรองดองและสมานฉันท์ในครั้งนี้ โดยนำเสนอผลงานเกี่ยวกับความรู้และตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรน้ำชุมชน ซึ่ง สสนก. ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูลอากาศและน้ำ แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และเครื่องระบุพิกัด GPS เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิต เช่น การนำข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมระดับชุมชน และข้อมูลการตลาด มาวางแผนการใช้ที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และสามารถพัฒนาโครงสร้างน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง เกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นต่อไป
 
      นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร เช่น ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร โดยนำ พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำมาขายภายในงาน และมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำยมที่เกิดจากการรวมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ของภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำยม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน
 
 
เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรุนช ตามศักดิ์ ,นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ  : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร ,นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
เผยแพร่ข่าว  :  นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
ที่มาข้อมูลจาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) 
โทรศัพท์ 0 2642 7034 ต่อ 619

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป