ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสารคดีพิเศษชุด"ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน"

พิมพ์

 

       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2557 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติร่วมเปิดงานแถลงข่าว การจัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพเรือและอีก 6 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำภาพยนตร์สารคดีเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

 

      นายสมชาย รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ในส่วนภาพยนตร์ของกระทรวงวิทย์ฯ มีชื่อตอนว่า “ศรัทธาและเหตุผล” สารคดีชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชาชนที่มีความศรัทธา ซึ่งเกิดจากเหตุและผล การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโน หรือที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน หรือการเคลือบผ้าแพรวา พลิกโฉมกลายเป็นสินค้าสำคัญของ SME ซึ่งทั้งชุมชนและนักวิทยาศาสตร์ต่างผ่านอุปสรรคอันเกิดจากความขัดแย้งความแตกแยกทางความคิด ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงวิทย์ฯ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุน และนักวิทยาศาสตร์ประจำพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับชุมชน ไม่สามารถนำความรู้ความตั้งใจมาสู่ชุมชนได้ ตรงจุดนี้เป็นของการนำมาของการสร้างความศรัทธา ศรัทธาอันดับแรก คือศรัทธาของนักวิจัย ที่เป็นอดีตนักเรียนทุนของกระทรวงวิทย์ฯ ได้เกิดแรงบันดาลใจที่มี นำมาให้ชุมชน ศรัทธาส่วนที่2 คือ ศรัทธาของชุมชนที่มีต่อการรับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเข้ามา  ในส่วนนี้ นักวิทยาศาสตร์ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าแบบเดิมมาช้านาน และจากการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ นาโนเทคโนโลยีที่นำไปเคลือบผ้าแพรวา ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขายสินค้าได้จำนวนมากขึ้น และประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงได้ด้วยตนเอง 
      ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีปัญหาความแตกแยกเข้ามาเป็นปัจจัยลบ ทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่ความศรัทธาที่มีทั้งเหตุและผล สามารถทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จนสร้างรายได้และเป็นช่องทางที่ทำให้ทั้งคนในครอบครัวพบกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือความหมายหนึ่งของคำว่า“เหตุผล”ได้มาสร้างความสมดุลให้กับคำว่าศรัทธา” จนนำความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ฝันจะได้เห็นผ้าทอไทยไปสู่สากลเกิดเป็นผลสำเร็จ
      ภาพยนตร์สารคดี ชุด “ ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนถึงพลังของประชาชนหลังเกิดความขัดแย้งและแตกแยก โดยอิงเนื้อหาของแต่ละกระทรวงเป็นหลัก ประกอบไปด้วย
1. “การสร้าง..ที่กลับมา”                 5. “ชีวิตใหม่..ที่เชื่อมโยง”
        2. “ศรัทธาและเหตุผล” 6. “รากแก้วของต้นไม้ใหญ่”
        3. “กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว” 7. “น้ำเดียวกัน”
        4. “ตามหา..จิตวิญญาณไทย”
 
       และได้มีการประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่ ได้แก่เพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” เขียนเนื้อร้องโดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย เรียบเรียงเสียงประสานโดย พลเรือตรี ณัฐ รัชกุล บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และขับร้องโดยเรือตรี สันติ ลุนเผ่, คุณโป่ง หินเหล็กไฟ, คุณป๊อด         โมเดิร์นด็อก, คุณพินต้า และคณะนักร้องประสานเสียงจาก 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณหลง ลงลาย มอบบทเพลง “ธงชาติ”   มาให้วงดุริยางค์ราชนาวีเป็นผู้บรรเลง และขับร้องร่วมกับ เรือตรี สันติ ลุนเผ่ พร้อมทั้งนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทั้งนี้ในเรื่องของสถานที่ถ่ายทำ คณะทำงานฯ พร้อมกับทีมงานกองถ่ายชุดใหญ่ ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่ และถ่ายทำในสถานที่จริงในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมจริงในลักษณะของภาพยนตร์สารคดี 
 
เขียนข่าวโดย      : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ/วีดิโอ    : นายรัฐพล หงสไกร , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผย่แพร่ข่าว        : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร.02-333-3871

 

Tags สารคดีพิเศษ - ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน - กองทัพเรือ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”
» ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสารคดีพิเศษชุด"ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน"