ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท.(สมชาย) ให้การต้อนรับ Mr.Sadayuki Tsuchiya พร้อมคณะผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

พิมพ์

 

 

 

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 140.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Sadayuki Tsuchiya, Deputy Minister of Education, Culture, Sports, Science and Techology ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ ณ ห้องพระจอมเกล้า อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

เขียนข่าวโดย :    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่ข่าว   :    นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ถ่ายภาพโดย  :     นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags รอง ปกท.(สมชาย) - ประเทศญี่ปุ่น - 27 มิถุนายน 2557