กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สุดยอดนักมาตรวิทยาไทยคว้าทุนวิจัยโลก

สุดยอดนักมาตรวิทยาไทยคว้าทุนวิจัยโลก

พิมพ์ PDF

 

        นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรฯ สุดเจ๋ง คว้าทุนวิจัยรัฐบาลแคนาดา  ผลิตเครื่องวัดแบบพกพาใช้ตรวจกลูโคส คลอเรสเตอรอล และคริเอตินินในเลือดเพียงหยดเดียว มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นเลิศ  พร้อมต่อยอดพัฒนาการอ่านค่า  โดยใช้แอพพลิเคชั่นจากมือถือ
          นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทำหน้าที่รักษามาตรฐานการวัดของประเทศ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน  รวมไปถึงการวัดทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  จึงได้สนับสนุนนักมาตรวิทยาในการขอทุนเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยที่ทำอยู่  ซึ่งในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักมาตรวิทยา มว. ได้รับเลือกจากผลงานวิจัยเรื่อง Low Cost Point of Care Medical Diagnostics for the 3rd World Market  เพื่อผลิตเครื่องวัดที่ใช้ตรวจวิเคราะห์กลูโคส โคเลสเตอรอล และคริเอตินินในเลือด แบบพกพาที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และราคาถูก
          นางปนัดดา  ซิลวา รองผู้อำนวยการ (2) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดเผยว่า  นางสาวจินตนา  นามมูลน้อย นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ได้รับทุน Grand Challenges Canada “Star in Global Health” (GCC) ที่สนับสนุนงานวิจัย BOLD IDEA WTH BIG IMPACT ซึ่งหมายถึงงานวิจัยที่มีความคิดเด่นชัดและมีผลกระทบต่อภาพรวมสูง เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขโลก  โดย GCC เป็นหน่วยงานให้ทุนโดยรัฐบาลประเทศแคนาดา  มีการให้ทุนวิจัยที่พัฒนางานด้านสาธารณสุข แก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ทุนละ 112,000 ดอลล่าร์แคนาดา  รวมทั้งสิ้น 12 ล้านดอลล่าร์แคนาดา  โดยมีผู้สมัครขอรับทุนจำนวนมาก จาก 96 ประเทศ  ในปี 2557 นี้มีผู้ได้รับทุน 65 ทุน จาก 13 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือก และนักมาตรวิทยาไทยก็เป็นหนึ่งในผู้รับทุนนี้ด้วย 
นางสาวจินตนา  นามมูลน้อย  กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาวิธีการวัดและผลิตวัสดุอ้างอิงในการวิเคราะห์กลูโคส โคเลสเตอรอล และคริเอตินินในเลือด  เพื่อผลิตเครื่องวัดแบบพกพาที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีราคาถูก  ซึ่งเครื่องวัดแบบพกพานี้ใช้หยดเลือดเพียงหยดเดียวก็สามารถตรวจได้ทั้งกลูโคส โคเลสเตอรอล และคริเอตินิน  โดยเป้าหมายของงานวิจัยนี้เพื่อผลิตเครื่องวัดแบบพกพาให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ และโรคไตสามารถมีไว้ใช้เองที่บ้าน และผลตรวจที่ได้ทั้งที่ตรวจเอง และผลตรวจที่โรงพยาบาลมีค่าถูกต้อง สอดคล้อง ใกล้เคียงกัน  โดยถ้าเทียบกับเครื่องวัดตามท้องตลาดในปัจจุบันที่จะต้องทำการตรวจสารแต่ละประเภทแยกกัน ผลการวิจัยยังจะช่วยผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตยังจะมีการพัฒนาการอ่านค่าโดยใช้แอพพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีมือถือในครอบครอง จะทำให้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทุนที่ได้รับนี้มีระยะเวลา 1 ปีในการผลิตต้นแบบเครื่องวัดแบบพกพา และทดลองนำไปใช้ในผู้ป่วย ทั้งนี้โครงการเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558  โดยหลังจาก 1 ปี   หากต้นแบบที่วิจัยสำเร็จ  ก็จะสามารถขอทุนอื่นๆ เพื่อทำการผลิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

 


ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา/นางสาวชณิกชา  จันทร์ศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 4226/4208 และ  เบอร์แฟกซ์ 025772823
อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป