กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดรพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ นครเซี่ยงไฮ้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดรพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ นครเซี่ยงไฮ้

พิมพ์ PDF

เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งถึงสวนสาธารณะเฉิงซื่อ ซาทัน เมืองจินชาน นครเซียงไฮ้  ทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมี รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. และนายอารี  สวัสดี เป็นผู้ถวายรายงาน
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานที่ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยระหว่างที่คราสจะเข้าบดบังดวงอาทิตย์นั้น พระองค์จะทรงการฟังบรรยายถวายรายงานจากนายอารี  สวัสดี ไปพร้อมๆ ทรงส่องแว่นตาทอดพระเนตรปรากฏการณ์เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นระยะๆ  กระทั่งท้องฟ้าเริ่มมืดมิดลงเรื่อย ๆ ทำให้สังเกตเห็นลักษณะความเปลี่ยนแปลง อาทิ นกนางแอ่นที่บินอยู่บนท้องฟ้าเริ่มเซถลาหาทางบินกลับรัง อากาศเริ่มเย็นลงมีลมกรรโชก อุณหภูมิต่ำลง  จนถึงเวลา 09.36 น. คณะผู้ติดตามและนักดาราศาสตร์ร่วมกันนับถอยหลังตั้งแต่ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คราสเต็มดวง ฟ้ามืดสนิท สมเด็จพระเทพทรงเคาะถังสแตนเลสที่ทางสถานกงศุลจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นสัญญาณซึ่งตามประเพณีไทยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นการขับไล่สิ่งชั่ว ร้ายออกไป  นอกจากนี้ คณะผู้ติดตามบางคนตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพร ตามความเชื่อโบราณดังกล่าวด้วย จากนั้นทรงเสด็จลงจากอาคารที่ประทับเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มนัก ดาราศาสตร์ทีมงาน สดร. และทรงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมงานที่คณะผู้ติดตามก่อนเสด็จพระราชดำเนิน กลับ

 

            รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผอ.สดร. กล่าวว่า ก่อนเดินทางมาถึงสถานที่ดูสุริยุปราคานี้ ได้ถวายรายงานข้อมูลสมเด็จพระเทพฯ ในเบื้องต้น ถึงการเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 37 ในชุดซารอสที่ 136 และเป็นการเกิดคราสเต็มดวง (ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์) ยาวนานที่สุดถึง 6 นาที 36 วินาที โดยประมาณ ณ ละติจูดที่ 24 องศา 13.2 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 144 องศา 7.0 ลิปดาตะวันออก โดยแนวคราสเต็มดวงนี้จะไปสิ้นสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ สำหรับสาเหตุที่เลือกสถานที่ดูปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เมืองจินซาน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเมืองจินซานเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลของ เซียงไฮ้เป็นที่สังเกตการณ์ได้ดี โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูด 31 องศา 5 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 121 องศา 11 ลิปดาตะวันออก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ 80 กิโลเมตร มีความสะดวกในการเดินทางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จะสังเกตเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาดูปรากฏการณ์ สุริยุปราคาเต็มดวง ณ ที่แห่งนี้หลายๆ ประเทศ  ซึ่งทาง สดร.เองได้มอบหมายให้ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รอง ผอ.สดร. เดินทางล่วงหน้ามาสำรวจสถานที่ดังกล่าวกว่า 10 วัน

 

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวง 5 มีนาคม 2559
» วิดีโอ บันทึกการเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559
» รมว.วท.ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
» รัฐบาลขอเชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯจ.นครราชสีมา"
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลา พิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
» รมว.วท. เผยปรากฏการณ์จันทรุปราคาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป