กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สนง. เขตป้อมปราบฯ จัดงาน “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย"

สดร. ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สนง. เขตป้อมปราบฯ จัดงาน “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย"

พิมพ์ PDF

เช้าวันนี้ (22 กรกฎาคม 2552)  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ม.ล. อภิมงคล  โสณกุล และนางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในกิจกรรม  “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”  เวลา 06.30-09.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ (วงเวียน 22 กรกฎา) กรุงเทพมหานครประเทศไทย (วว.)  โทร. 0 2577 9359-61  โทรสาร  0 2577 9362  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

              

               ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นี้ เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนและสามารถเห็นได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ สดร. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน และสถาบันอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สมาคมดาราศาสตร์ไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552 ” ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดทั้งประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ นี้ไปพร้อมๆ กัน

               โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สดร. ร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อให้ความรู้ทางดารา ศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ส่วนที่สองเป็นส่วนสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดย สดร. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาไว้อย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์,  แว่นตาดู ดวงอาทิตย์, กล้องรูเข็ม,  Solar Scope รวมทั้งการชมสุริยุปราคาผ่านอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฟิล์ม X-ray  แผ่น DVD ฯลฯ    โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปรากฏการณ์และวิธีการชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

               สำหรับที่วงเวียน 22 กรกฎา มีการตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้ประชาชนที่สนใจร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวไปพร้อมๆ กันกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศด้วย

               ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป