กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.และคณะ เดินทางไปประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหพันธรัฐรัสเซีย

รมว.วท.และคณะ เดินทางไปประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหพันธรัฐรัสเซีย

พิมพ์ PDF

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ เดินทางไปประชุม และศึกษา ดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2552 โดยมีนายนายสุพจน์  ธีรเกาศัลย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ให้การต้อนรับ และมีหน่วยงานที่ให้การต้อนรับคณะและร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ได้แก่

 

 

 

 


 

 

 

- Ministry of Education and Science (MES) ให้การต้อนรับโดย Mr. Andrey Fursenko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์ คณะที่ปรึกษาและผู้บริหารกระทรวง

- Russian Corporation of Nanotechnologies (RCNT) ให้การต้อนรับโดย Mr.Alexander Losyukov, Deputy Director-General พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน 

- Russian Academy of Science (RAS) Shemyakin – Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry ให้การต้อนรับโดย Mr. Vadim Tikhonovich Ivanov ผู้อำนวยการสถาบันและสมาชิกของ  Russian Academy of Sciences (RAS) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน

- Russian Academy of Natural Sciences (RANS) ให้การต้อนรับโดย  Ms. Lida Vladimirovna Ivanitskaya, First Vice-President / Senior Academic Secretary พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ RANS

- Russian Federal Space Agency (RFSA) หรือ ROSCOSMOS ให้การต้อนรับโดย   Mr. Anatoly Nikolaevich Perminov, Head of ROSCOSMOS พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป