ปส. ออกตรวจสถานประกอบการทางรังสี ย้ำปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

พิมพ์

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติภารกิจ    ออกตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสี ในสถานปฏิบัติการทางรังสี จำนวน 30 จังหวัด พร้อมทั้งจัด ”กิจกรรมอยู่ปลอดภัยกับรังสี” เพื่อความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส.  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ได้ดำเนินการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีในห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้เครื่องกำเนิดรังสีทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลมะเร็ง  โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ มีโครงการออกตรวจรวม 30 จังหวัด  ได้แก่   ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, กาญจนบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, สุพรรณบุรี,  ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, สุรินทร์, ชลบุรี, ระยอง, และลพบุรี  เพื่อให้สถานปฏิบัติการทางรังสีที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย  และเมื่อตรวจสอบแล้ว จะนำมาประเมินความปลอดภัยเพื่อประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิด เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป
          โดยในวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 จะจัดขึ้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลไซโย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางการใช้เครื่องกำเนิดรังสี  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร 02- 596-7600ต่อ 1613,1612


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์