กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง

กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (30 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยการปลูกข้าว พันธุ์ข้าวหอมนิล โดยนำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงานและจัดทำรายการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีผลงานวิจัยต่าง ๆ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 

     ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ยังได้กำหนดรูปแบบของหมู่บ้านต้นแบบ ด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนเอง  และหน่วยงานในท้องถิ่นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนดังกล่าวให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

     

     นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พาสื่อมวลชนเข้าชมงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สำหรับการส่งเสริมศักยภาพจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ชลประทาน การผลิตสินค้าชุมชน OTOP และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายที่มีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง การนำวิชาการด้านการเกษตรเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการสร้างรายได้ให้ประชาชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0130 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0071 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5867, 3552 5880, 0 3552 5863-4
 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
ตรวจทานข่าวโดย  :  นางสาวพจนพร  แสงสว่าง
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» ตัวแทนโปรตุเกสเข้าพบรมว.วท. พร้อมหารือผลักดันความร่วมมือด้าน วทน.
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป