กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days 2014, Bangkok

ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days 2014, Bangkok

พิมพ์ PDF

     Pathum Thani (January 21, 2014): Successful cooperation in the field of Science, Technology and Innovation (STI) is essential for tackling global Societal Challenges like Health, Food security or Water management successfully. The SEA-EU-NET II project decided to facilitate this process by initiating and organizing the ASEAN-EU STI Days, which is host ed by NSTDA , Thailand. The main aim of the STI Days is to offer a flexible and dynamic platform to unite a  variety of different STI related events, activities, projects, and stakeholders from the ASEAN and EU countries. The STI days will be held in Thailand Science Park, Pathum Thani on 21-23 January 2014, being the first in an annual series of events.
     The event is intended for researchers and scientists seeking to expand their research networks and to identify funding and mobility opportunities; STI policymakers interested in contributing to the EU-ASEAN STI policy dialogue; innovative companies looking to showcase their technology offerings and to discuss innovation policy issues; and government agencies looking to identify best practices in international research cooperation.
     The three-day program is mainly focusing on the three Societal Challenges Health, Food security and safety and Water management. Dedicated scientific workshops on all these fields will be organized along with workshops on Material science, Innovation, IPR issues and Metrology. The ASEAN-EU STI Days will also feature the official launch of Horizon 2020 – the new framework program for research and development of the European Union – in Southeast Asia with high-level representatives from both regions. The STI Days will also include an event coordinated by EURAXESS Links ASEAN, in which European research organizations will present their mobility offerings to Southeast Asian researchers.
     As part of the STI days a two-day (January 21st - 22nd) Exhibition under the motto " Showcase Innovation " will be organized. This exhibition aims to identify and display good practices and outcomes of the ASEAN-EU STI research cooperation projects. It will also allow the exhibitors (project representatives, funding agencies and innovative companies) to interact among each other and with the STI days’ participants in order to discover and foster new collaboration ideas and opportunities.
     Further information can be found on the official website of the event (www.stidays.net)

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป