กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีมอบรางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555

พิธีมอบรางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (11 ธันวาคม 2556) เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา ธาราสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้ารับรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 และ โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี ภายใต้โครงการดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว และ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน พ.ศ. 2556 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 


เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป