กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพ.เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกว่า 26 เรื่อง ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ ครั้งที่9

อพ.เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกว่า 26 เรื่อง ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ ครั้งที่9

พิมพ์ PDF

 
อพวช. เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกว่า 26 เรื่องกับ "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" Science Film Festival 2013 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 56 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2108 และ 2109  
 

Download โปรแกรมการจัดฉาย :

                                                                                 
ที่มา : www.nsm.or.th
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป